MonitorCloud001

Nový BlackVue Viewer Cloud prohlížeč pro OS Windows a Mac OS X.

Očekávaný software od společnosti Pittasoft pro uživatele počítačů Windows a Mac OS X je konečně k dispozici.

Nyní si můžete vychutnat všechny funkce Blackvue přes Cloud přímo na svém notebooku nebo stolním počítači s OS Windows/Mac OS X.

 

MonitorCloud002

Nový BlackVue Viewer Cloud podporuje všechny modely auto kamer Blackvue a je kompatibilní s funkcí BlackVue over the Cloud. 

Nová verze softwaru obsahuje dvě aplikace v jednom. 

Po instalaci a spuštění aplikace, budete mít možnost si zvolit aplikaci Blackvue přes Cloud

nebo použít klasický prohlížeč záznamů uložených na SD kartě.

Software umožnuje zobrazování registrovaných přístrojů na Blackvue Cloud po celém světě

a u přístrojů, které si zvolili veřejný mód zobrazení,

budete mít možnost vidět, co ten přístroj nahrává přímo v online režimu.

S vlastním přístrojem, přihlášeným přes Blackvue Cloud je umožněna dokonce i hlasová komunikace.

Publikováno v Blog.

BlackVue-Over-the-Cloud_LOGO_Horizontal-1024x87

 
02banerBC

BlackVue přes Cloud kombinuje supermoderní technologií auto kamer Blackvue s všudypřítomným cloudem, pro

největší a všestranné využití Vašeho přístroje.

Teď můžete sdílet a zálohovat Vaše záznamy, dálkově prohlížet živý obraz nebo již zaznamenané nahrávky, zjišťovat aktuální polohu vozidla a zobrazovat ji na mapě, získávat notifikační zprávy při jakékoli nehodě, zásahu do vozidla nebo překročení rychlosti,možnosti jsou nekonečné.

BlackVue přes cloud je novým technologickým krokem, který umožňuje značně rozšířit potenciál přístroje.

Buďte s Vaším vozidlem stále v kontaktu.

Více zde

 

Publikováno v Blog.

Truck

Dvoukanálová DVR auto kamera prémiové třídy s vodotěsnou externí zadní kamerou pro nákladní automobily. Na rozdíl od svého předchůdce BlackVue DR650GW-2CH, novinka je vybavena vodotěsnou zadní kamerou, určenou pro montáž na vnější části vozidla.

Patnáctimetrový koaxiální kabel spojující zadní kameru s hlavní jednotkou umožňuje montáž tohoto přístroje i na velké kamiony nebo autobusy. Modernizovaná DR650GW-2CH TRUCK je vybavena dvěma kamerami s velmi citlivým senzorem Sony Exmor. Zaznamenává video v rozlišení Full HD 1080р (na přední straně vozu) a HD 720р na zadní.

Kamera má zabudovaný GPS senzor pro záznam rychlostí a polohy vozidla.  Tomuto přístroji nechybí i Wi-Fi modul, který umožňuje komunikovat s přístrojem přes bezplatnou aplikaci BlackVue Viewer, pohodlně ovládat a provádět změny v nastavení ze smartphonu, tabletu nebo notebooku, stejně jako sledovat záznam přímo v autě (v případě potřeby lze na místě předložit důkazy dopravní policii)

00_02_4848491

04_e5e8e8DR650-2CH_TRUCK_2

 

 

Publikováno v Blog.

 

DNfoto

Pokud dojde při dopravní nehodě:

–          ke zranění – i drobnému

–          k usmrcení osoby

–           na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě přesahující 100.000 Kč, k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby, například k poškození zaparkovaného auta nebo přilehlé nemovitosti, která neměla na nehodě účast

–          k poškození pozemní komunikace

–          ke zničení nebo poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, například dopravní značky

–          k poškození obecně prospěšného zařízení, například přejezdového zabezpečovacího zařízení

–           k poškození životního prostředí, například při úniku provozních kapalin z vozidla

–          k zablokování dopravy, jejíž plynulost nebudete schopni obnovit

–           k situaci, která nevyžaduje přítomnost policie, ale některý z účastníků nehody odmítá poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, čímž se dopouští přestupku vždy zavoláme policii.

Pokud není třeba k nehodě volat policii, povinností účastníků nehody je sepsání společného záznamu o dopravní nehodě.

Zápis o nehodě musí obsahovat:

–          čas nehody

–          místo vzniku nehody

–          příčinu nehody

–          průběh nehody

–          následky nehody

–          identifikaci účastníků nehody

–          identifikaci zúčastněných vozidel

–          podpis účastníků nehody

Sepsaný záznam je nutné neprodleně odevzdat pojistiteli viníka dopravní nehody. Záznam o nehodě nevyžaduje pevně stanovenou formu, doporučujeme však využít formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, který obsahuje veškeré potřebné údaje, nutné k řádnému zdokumentování nehodového děje. Formulář odpovídá evropským standardům a je možné jej použít i k sepsání záznamu o nehodě s osobou jiné národnosti.

Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody zapnutím varovných světel nebo umístěním výstražného trojúhelníku.

Zjistěte, zda při nehodě nedošlo ke zranění zúčastněných osob. V případě potřeby poskytněte první pomoc, zavolejte Záchrannou službu.

Vyhodnoťte vzniklou škodu a okolnosti nehody podle paragrafu Volejte policii.

V případě potřeby zavolejte Policii.

Pokud je nutné obnovit na komunikaci provoz, můžete vozidlo odstranit za podmínek, že:

–          je nehoda již ohlášena policii a její účastníci řádně vyznačili konečné postavení vozidel

–          jste se shodli na odstranění vozidel spolu s ostatními účastníky dopravní nehody a při sepisování společného záznamu to nebude na škodu

–          v případě, že nebude nutné volat policii, sepište společně s ostatními účastníky nehody společný záznam (protokol) o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tiskopisu Evropský záznam o dopravní nehodě nebo na jakýkoliv papír. Důležité je připojit podpis všech účastníků nehody.

–          kontaktujte ideálně z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka nehody.

–           pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte v rámci svého pojištění již hrazenou asistenční službu vaší pojišťovny, která zajistí odtah havarovaného vozidla, případně vám poradí s dalším postupem řešení nehody.

–          pokuste se na místě nehody zajistit svědky, případně foto/video dokumentaci.

–          před opuštěním místa nehody si vyměňte s dalšími účastníky nehody kontakt a další potřebné údaje, zejména:

jméno a příjmení účastníků

údaje o vozidle – registrační značku, VIN, typ vozidla

údaje o vlastníkovi vozidla – jméno, bydliště

údaje o pojištění zúčastněných vozidel – číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnost ZK

V případě dopravní nehody v zahraničí se raději vždy řiďte naším doporučením:

Raději vždy volejte policii

Podepisujte policejní protokol pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte

Pokud máte vůči policejnímu protokolu námitky, napište je klidně v češtině

Uchovejte si kopii protokolu pro potřeby hlášení pojistné události

Pokud nejste viníkem nehody, zapište si:

jména a adresy řidičů a svědků havárie

registrační značku vozidla

rodné číslo řidiče, který nehodu způsobil

číslo dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo zelené karty

jméno pojistitele, u kterého je viník nehody pojištěn

Po návratu z ciziny neprodleně oznamte škodu své pojišťovně

Pokud se na vašich cestách vyskytnou jakékoliv problémy, kontaktujte asistenční službu své pojišťovny. 

Publikováno v Blog.

registrator08

Rozhovor s právníkem –  JUDr. Zuzanou Svrčkovou

Na dálnici D1 došlo k dopravní nehodě, kterou jsem nezavinil. Ve svém vozidle mám nainstalovanou auto kameru (černou skříňku), kde je vše zaznamenáno. Může být záznam pořízený touto kamerou použit policií ČR jako důkaz mojí neviny?

Odpověď: záznam z kamery je stejný důkaz jako každý jiný, protože za důkaz může sloužit cokoliv, co může objasnit skutečný průběh jednání případného pachatele.

 Slyšel jsem, že shromažďovat osobní údaje je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Znamená to, že při řešení tohoto přestupku mohu být také obviněn v porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů?

Odpověď: omezení shromažďování osobních údajů se, podle mého názoru, na tento případ nevztahuje, protože tady o žádné shromažďování osobních údajů nejde. Jedná se o dokumentační činnost, takže z hlediska ochrany osobnosti se jedná o jednání pokryté zákonnou licencí.

 Ústavní soud opakovaně zdůraznil, že elementární je princip proporcionality, když poměříte právo viníka, který vás např. naboural a ohrozil na životě, s jeho právem, abyste ho nenatočil při páchání protiprávního jednání, s právem zraněných, hmotnými škodami a obecným požadavkem na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Dle mého názoru je rozhodnutí o použití záznamu s kamery zcela po právu.

 Podobný případ už řešil i ombudsman (veřejný ochránce práv) a rozhodl následovně :

– i když platí zákon o ochraně osobních údajů. Ten však připouští výjimku a říká, že souhlas zachyceného člověka není potřeba, pokud je to nezbytné pro ochranu práv dotčeného člověka, tedy toho, kdo nahrávku pořídil.

„Ochrana osobnosti je na straně jedné a požadavek na řádné projednání přestupku na straně druhé. Obojí je potřeba vzít do úvahy…..,“ píše v odůvodnění veřejný ochránce práv.

Údajně již Ministerstvo vnitra  svolalo na poradu zástupce krajských úředníků, kteří řeší přestupky, a o stanovisku ombudsmana je informovalo. Je tedy pravděpodobné, že úředníci již budou důkazy posuzovat na základě stanoviska veřejného ochránce práv.

Znám i jiné (opačné) názory právníků, kteří tvrdí, že zaznamenávat situace před vozidlem je možné pouze v případě, že vlastníte příslušné povolení od úřadu pro ochranu osobních údajů, můžete to nějak okomentovat? 

 Odpověď: Ano! Při posuzování tohoto problému se názory a komentáře jednotlivých právníků liší. V zákoně je totiž stanoveno, že smíte volně používat kameru jen v případě, že se obraz nikam neukládá.

To však není případ kamer do auta, které pořizujeme primárně za účelem ukládání potenciálního důkazního materiálu. Podle těchto právníků je vše nejprve nutné oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vše posoudí a vydá vám příslušné povolení. Může se to zdát jako absurdní, pokud se však s někým dostanete do křížku, budete chtít jako důkaz pro policii použít záznam z kamery a nebudete mít příslušné povolení ÚOOÚ, může vás dotyčný obvinit z porušení jeho práv na soukromí a dostanete se do problému i vy. Kameru je tak lepší použít spíše pro psychologickou výstrahu. Jakmile však příslušné povolení dostanete, nic takového samozřejmě nehrozí a jde o plnohodnotný důkazní materiál.

ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. dubna 2012

§ 3 Působnost zákona

(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.

(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

 P.S. Tučně vyznačené podporuje můj názor, protože údaj použiji pouze v případě nehody, jednorázově a nahodile, nebudu jej tedy dále zpracovávat a je určen pouze pro moji osobní potřebu.

Publikováno v Blog.

wpapersCZ

Džungle na silnicích a oceán dálnic plný pirátů vyžadují pro sebeobranu slušných řidičů digitální svědky s nepolevující pozorností, aby se třeba při případné nehodě dalo jasně prokázat, kdo se za volantem nedržel zákona a zdravého rozumu.

Evropská unie sice už moudře (což nebývá pravidlem) jedná o tom, aby se „černé skřínky“ staly standardní výbavou všech nových vozidel, ale než se slovo stane skutkem, uběhne ještě pár let. Do té doby se musí postarat každý sám na vlastní pěst o videonahrávku toho, co se před jeho vozidlem dělo, než se ozvala rána a skřípění plechů. Na výběr je velká paleta přístrojů od velmi levných v ceně okolo tisícikoruny až po několikanásobně dražší modely, obdařené většinou také výrazně lepšími parametry a bohatší nabídkou funkcí. Ostatně názorně to dokládá i test časopisu STEREO & VIDEO (vydání 5/2013), do něhož nastoupila soutěžní jedenáctka, jejíž jednotliví hráči, kopající za sedm značek, jsou k mání za ceny od 1 299 do 6 450 Kč.

Nastartuj a zapomeň

Pro letošní sezónu se většina autokamer sjed­notila na společné automatické funkci, zajiš­ťující synchronizaci začátku a konce natáčení s činností motoru. Nejde jen o připojení jejich napájecího adaptéru do 12V zásuvky vozidla, kamery umí detekovat i činnost alternátoru a reagovat na „nic“. Řidič tak už nemusí přemýšlet, zdaje zapnul a vypnul. Vyjma nejjednodušších modelů poskytují mnohé i volitelné speciality typu opožděného začátku nebo konce zázna­mu, aby se předešlo nahrávání v dosud stojí­cím voze a naopak bylo zachyceno ještě pár desítek sekund po jeho zaparkování a některé i samočinný přechod do zvláštního hlídacího parkovacího režimu.

Společné pro všechny je rovněž zaměření pouze na prostor před autem, hlídání zadního „perimetru“, tedy spřažený komplet dvou videoka­mer, zatím firmy běžně nenabízejí. Počítá se tedy vesměs s jejich montáží na čelní sklo, zpravidla držáky s velkými přísavkami a excentrickými pá­kami, zajišťujícími dokonalé „přicucnutí“. Spíš jen výjimkou jsou nalepovací úchyty pro instalaci napevno (Challenger DVR-D3, Pittasoft Blackvue DR500GW). Ty sice obvykle drží opravdu jako přilepené, ale komplikují případný přesun kamery mezi více vozy. Pouze velice sporadicky jsou držáky koncipovány jen pro umístění na palubní desku (Acme CarCam One v2).

 

Co se kupodivu takřka neurodilo, jsou aktiv­ní držáky, které by integrovaly přívod napájení a zjednodušily vkládání a vyjímání videokamer. Téměř ke všem testovaným modelů tak musí vést samostatný různě dlouhý kabel zakončený konektorem, který je nutné zapojit do příslušné­ho otvoru. To nebývá vždy nejpohodlnější ani nejspolehlivější, protože kabel se může snadno vytrhnout, třeba i vlastní vahou. Jedinou výjim­kou je držák miniaturní kamery Acme CarCam One v2, jenž však nepočítá s připevněním na okno.

Široký výhled

Hlavním úkolem autokamer je kontinuální zá­znam jízdy. Ten pořizují vesměs pod pevným horizontálním zorným úhlem kolem 120° (ale existují i výjimky oběma směry) a ukládají ho v různě velkých souborech na výměnné pamě­ťové karty, nejčastěji micro SD/SDHC, spora­dičtěji na klasické SD/SDHC. Jednotlivé modely se ovšem liší kvalitou tohoto záznamu. Levnější účastníci testu se většinou spokojují jen s nižším rozlišením obrazu, dražší poskytují záznam v pl­ném vysokém rozlišení, tj. 1920 x 1080 bodů. Ale ani to nemusí být vždy samospasitelné, neboť některé ho zajišťují evidentně jen s ma­ximálním vypětím vůle. Protože ve hře je nejen kvalita snímače, ale i optiky stejně jako výkon signálových obvodů, zvolený rozsah komprimace či použitý záznamový formát, bývají rozdíly mezi jejich výsledky poměrně znatelné.

Naopak u dalšího důležitého parametru – snímkové frekvence, která rozhoduje o plynulosti i ostrosti zachycených pohybů – se autokamery už vesměs sjednotily na standardních třiceti obrázcích za sekundu. Ovšem pozor: některé je poskytují jen u nižších rozlišení (Genius DVR-HD560). Naopak jiné zvládnou i dvojnásobnou frekvenci, ale i tady je pak třeba slevit na rozlišení (Hůtermann HDVR5945L, iTracker 5985 GPS).

Všechny autokamery přitom doplňují záznamy nezbytnými údaji o datu i času. Pokud mají GPS modul, přidávají rovněž zeměpisné souřadnice, případně z nich odvozené údaje, např. rychlost jízdy. GPS modul však bývá v jejich výbavě vzác­ností (Hůtermann iTracker 5985 GPS, Pittasoft Blackvue DR500GW-HD). Častěji bývají přizpůso­beny pro připojení externího GPS modulu (Acme CarCam One HD, Challenger DVR-D3 aj.).

Zmrazený okamžik

Většina autokamer podporuje souběžně také fotografické funkce. Modely střední a vyšší třídy mívají většinou snímač s rozlišením 5 megapixelů, takže poskytují obrázky se stejným fyzickým rozlišením. Nabízejí-li vyšší, dosahují ho pouze softwarovou interpolací bodů. Takový obrázek má sice jemnější rastr, ale jeho fyzické rozlišení se jinak nezvýší.

Statické obrázky přijdou ke slovu třeba u hlí­dacích funkcí, kdy se kamera po zaparkování nebo delším odstavení auta přepne do režimu detekce pohybu, který aktivuje fotografování v přednastaveném intervalu. Tak lze získat pře­hled, co se dělo okolo vozu a kdo vám odřel přední nárazník při pokusech vecpat se do meze­ry před autem. Pokud je parkovací režim spojen se zabudovaným akcelerometrem, tzv. G-senzor, vnímajícím dynamické pohyby stojícího i jedoucího vozidla, dokáže zachytit i snahu o manipulaci s automobilem nebo nabourání jiným vozidlem, typicky například na parkovištích supermarketů. Řidič tak může získat cenný důkaz pro pojišťov­nu, že si vůz nepoškodil sám.

Za jízdy pak akcelerometr, jenž sleduje a vy­hodnocuje pohyby vozu ve třech osách, při dra­matické změně rychlosti, brzdění, nárazu apod. sám aktivuje speciální záznamový režim. Ten obvykle zajišťuje vyšší obrazovou kvalitu nahrávky a navíc ji chrání před následným automatic­kým přepsáním. Obdobně může podle dynamiky pohybu případně také automaticky vyřazovat z videosekvencí situace, kdy nečinně čekáte třeba na světelné křižovatce, odstavné ploše apod. Požadovaný režim i citlivost senzoru se většinou volí individuálně z menu.

Temnou nocí

Co bylo dosud řečeno o kvalitě záznamu, platí pro „černé skřínky“ od svítání do soumraku. Jakmile padne tma, situace se radikálně mění. Podobně jako běžné videokamery se ani jejich kolegyně do auta neobejdou bez určité hladiny osvětlení, takže mimo výseče ozářené přímo reflektory vozu nebývá na nahrávce už vidět nic dalšího, a to často ani v relativně jasných městských ulicích. Všechny hodnocené přístroje sice formálně nabízejí speciální noční režim, kte­rý má zabránit oslňování expoziční automatiky protijedoucími auty, ale ani u lepších modelů nefunguje moc dokonale. Víc záleží obvykle na vlastnostech jejich objektivů a snímačů CMOS a jejich případných antireflexních úpravách.

V této souvislosti je důležité nenechat se zmást výrobci hojně propagovanými systémy pro „noční vidění“. Není to sice žádný podvod, mnohé kamery mají skutečně jednu nebo i víc zabudovaných světelných diod LED, poskytují­cích buď bílé, nebo – sporadičtěji – infračervené světlo. Ale potíž je v tom, že mají účinný dosah nanejvýš do metru a půl, takže na ozáření vozovky před kapotou rozhodně nestačí. Hodí se však, když vezmete kameru do ruky – k tomu jsou všechny vybaveny akumulátory přiměřené kapacity – a půjdete zdokumentovat například noční srážku. Při fotografování však očekávejte od většiny autokamer pouze snímky dokumentační hodnoty, srovnatelné s obrázky z běžných mobilních telefonů a těch nejlevnějších digitál­ních kompaktů. Větší ambice obvykle nemívají.

Vidět a nebýt viděn

Pokud se autokamera vydává natáčet či fotogra­fovat ven z vozu, neobejde se už bez monitoru, na kterém by bylo možné záběry komponovat. Ale protože ten přijde vhod i při instalaci v autě, má většina z nich malý displej, často výklop­ný, s úhlopříčkou od 25 po 70 mm. Ten pro jejich nasměrování, zběžnou kontrolu záznamů i ovládání obvykle stačí, byť kvalitou reproduko­vaného obrazu ani pozorovacími úhly většinou nijak neohromí. Obrazový displej ovšem nemusí být úplnou samozřejmostí, některé nejlevnější modely ho z ekonomických důvodů vypouště­jí (Acme CarCam One v2). Smysluplné využití těchto kamer i mimo vozidlo je ovšem téměř vyloučené.

Protože přehrávání záznamů na displejích autokamer nebývá zpravidla to pravé ořecho­vé, jsou běžně vybavovány i samostatným vý­stupem, a to buď analogovým AV (obvykle na konektoru jack), nebo digitálním HDMI (zpravidla na konektoru mini HDMI), případně oběma. Ty dovolují přivést obraz a zvuk z nich do jiných videozařízení. Stejný úkol plní rovněž přípojka USB, která bývá samozřejmostí, a možný je po­chopitelně i fyzický přenos paměťové karty do tabletu, počítače či jiných zařízení, v nichž se dají vybrané nahrávky případně také archivovat.

Do budoucnosti

Kdo se ptá, jaký čeká autokamery vývoj v bu­doucnosti, může mu něco napovědět nejexkluzivnější model v našem testu. Horká novin­ka Pittasoft Blackvue DR500GW-HD se totiž odvážně vydává do dosud neprobádaných končin sázkou na bezdrátovou komunikaci přes integrované Wi-Fi s mobilními zařízeními platforem Android i iOS. A zároveň přidává kom­plexní aplikaci pro stolní počítač, která dokáže vytěžit ze záznamů i spoustu dalších informací o průběhu jízdy.
Tomáš Suchomel -redaktor časopisu STEREO & VIDEO

SV_logomini

 

 

 

VÍTĚZ TESTU – BLACKVUE DR500GW-HD

_DSC0114mini

Rolls-Royce mezi auto kamerami, žel včetně ceny, ale tak to už chodí. Za vyšší sumu však dostanete opravdový luxus. Designové nejčistší kousek z testu zapadne dobře i do interiéru limuzíny. Jeho válcový tvar je hodně ne­obvyklý, ale účelný. Držák s objímkou, do něhož se kamera zasouvá, se velmi jednoduše přichytí oboustrannou lepicí páskou pod horní kraj čelního skla. Přitom je třeba dát pozor na horizontální polohu kamery a umístění objektivu doprostřed. Po přilepení držáku lze totiž upravovat už jen její vertikální natočení, což jde díky polohovacímu mechanismu „po zoubcích“ velmi lehce a přitom spolehlivě. Čtyři a půl metru dlouhý napájecí kabel (nejdelší v testu) vystačí na vedení kolem rámu okna, takže neruší a nepřekáží.

 

_DSC0003_DSC0002

 

 

 

Už při dolaďování pozice kamery se hodí jedna z jejích vymožeností – za­budované Wi-Fi, které dovoluje přes volně dostupné aplikace pro operační systémy Android a iOS sledovat její obraz v mobilních zařízeních, a to nejen v reálném čase, ale i ze záznamu. To je zároveň také jediný způsob jeho přímého zviditelnění, neboť videokamera nemá displej. Protože spojení je obousměrné, může kamera třeba také přehrávat hlasové pokyny navigace. Naopak se stolním počítačem komunikuje trochu zvláštně. Je třeba z ní vyjmout paměťovou kartu (jednu 16GB micro SD má v základním příslušenství), vložit ji do rovněž přibalované USB čtečky a tu propojit s počítačem. Pak je možné nejen přehrávat v obslužném programu záznamy včetně údajů o poloze vozidla, neboť kamera má zabudováno i GPS, ale také editovat konfigurační soubor, který se po vrácení paměťové karty do kamery v ní sám aktivuje. Jedině tak lze nastavit její rozlišení (720 x 480,1280 x 720 či 1920 x 1080 bodů), frekvenci (15 nebo 30 obr./s) a jeden ze dvou stupňů komprese. Trochu nepohodlné, ale výrobce tak mohl vynechat ovladače i USB. Pokud si právě říkáte, zda by to nešlo poslat přes Wi-Fi, tak nešlo. Mimo jiné i proto, že kamera nemá akumulátor, pouze obří kondenzátor, dobíjený výhradně v autě za provozu. To ji ovšem spolu s absencí monitoru a tlačítek pro ruční ovládání zcela dis­kvalifikuje pro nezávislé použití v terénu.

Blackvue DR500GW-HD tedy není kamera pro vše, ani pro každého, ale ve voze a v kombinaci s mobilními zařízeními exceluje. Kvalita záznamu ve formátu H.264 nemá chybu, zejména při maximálním rozlišení. Dost široký úhel záběru 156″ zachytí všechno dění před sloupky běžného vozu. A specialita na konec. Ačkoli kamera rezignovala na ovladače, jeden dotykový přece jen má – spouští se jím nahrávání hlasových poznámek, ať už položek pro nákup nebo nápadů na velký byznys.

HODNOCENÍ

+ kvalita záznamu ve vysokém rozlišení; GPS a Wi-Fi

 nemá displej, USB ani akumulátor

Publikováno se souhlasem  časopisu STEREO & VIDEO

 

Publikováno v Blog.

Někteří uživatelé auto kamer Blackvue se setkávají s problémem zobrazení Google Maps při prohlížení video souboru. Při startu programu na PC se objevuje níže uvedené hlášení

 

chyba sw

Pro opravu této chyby prosíme, stáhněte a nainstalujte novou verzi programu BlackVue HD. Stáhnout novou verzi můžete na našich stránkách v sekci podpora (aplikace pro kamery Blackvue. Pro PC, verze 2.0.3.2).

Stáhněte a rozbalte archiv. Vyberte vhodnou jazykovou verzi programu.

Anglická verze – BlackVueSetup(HD)_E_v2.032.exe

Ruská verze – BlackVueSetup(HD)_R_v2.032.exe

Dále otevřete instalační soubor a následujte pokyny instalačního programu.

© 2013  BlackVue.cz
Publikováno v Blog.